ABOUT US

ADWORLDISTANBUL, print ve dijital mecraların exclusive satış partnerliğini yapan bunun yanı sıra; hızla dijitalleşen dünyada influencer’lar ile markaları doğru isim ve projelerle bir araya getiren  medya ve iletişim ajansıdır.
Adworldistanbul is a media and communications agency which is an exclusive sales partner of print and digital channels, also brings together the brands and the influencers with right names and projects in the rapidly digitizing world.
MARKALAR / BRANDS
ADWORLDISTANBUL;  gelişen iletişim olanakları karşısında reklamverenleri, mecralara  en etkin ve doğru kanallardan ulaştırma vizyonu ile pazarlama iletişimi stratejileri belirler.
Adworldistanbul, in the face of devoloping communication possibil7ities, determines marketing communications strategies with the vision of meeting advertisers and channels through the most efficient and correct way.

INFLUENCERS MARKETING
ADWORLDISTANBUL, sosyal medya mecralarını aktif olarak kullanarak yaratıcı içerikler ile özel projeler geliştirir. Markalar özelinde farklı projeler yaratarak marka algısını destekler ve hedef kitlede farkındalık yaratır.
Adworldistanbul  actively uses social media channels to develop creative content and special projects. By creating different projects for brands, it supports brand perception and creates awareness in target group.
Bu süreçte markalara dijital danışmanlık hizmeti vererek, onların influencer’lar ile ilişkileri geliştirmelerine katkı sağlar. Aynı zamanda influencer’lar için bir yol haritası oluşturarak onların sektörde profesyonel anlamda yer almalarına yardımcı olur.
In this process, by providing digital consultancy services to brands it contributes to developing the relations between influencers and brands. It also creates a roadmap for influencers to help them take a professional place in the sector.
NE YAPIYORUZ? / WHAT WE DO?
  • Reklam ve Medya Planlaması / Advertisement and Media Planning
  • Dijital Marka Danışmanlığı / Digital Brand Consulting
  • Sosyal Medya İçerik Yönetimi / Social Media Content Management
  • Influencer Proje Yönetimi /  Influencer Project Management
  • Influencer Marketing / Influencer Marketing
  • Dijital PR / Digital PR
  • Prodüksiyon / Production